U bent hier : documentatie > financieel beheer > publicaties - politiejaarrekening - specifiek - begrotingsjaar 2007
Politiejaarrekening - Specifiek - Begrotingsjaar 2010
Regelgeving
2009-08-13 Ministeriële omzendbrief PLP 46 betreffende de onderrichtingen voor het opstellen van de politiebegroting voor 2010 ten behoeve van de politiezones
Publicatie :2009-08-21 (Ed. 2)
Memo's
2009-05-11 Memo 83 Werkhypothese loonindex ramingsmodule personeelskosten begroting 2009
2009-05-11 Memo 37 Indexatie plafond Federale Sociale Toelage II - 2002 - 2009
2003-12-02 Memo 45 Welke stukken zijn noodzakelijk om de jaarrekeningen 2002 te kunnen afsluiten?
Overzicht federale toelagen
Federale basistoelage
Tabel  

Toelage uitrusting handhaving openbare orde
Tabel  

Bijkomende federale toelage
   

Federale sociale toelage I
   

Federale sociale toelage II
Voorlopige tabel  

Indexering federale basistoelage voorgaand dienstjaar

   

Verkeersveiligheidsfonds
   

Toelagen organisatie Europese toppen
Voorlopige tabel  

Federale toelage aan boventallige politiezones
Voorlopige tabel  

top | back