Protocol voor interzonale samenwerking
PROTO-216
Provincie ANTWERPEN
Zones
Partners -
Domein Ref PLP 27: 4.2.2.7. Allerlei: globaal protocol Ops en niet-Ops
Thema

Interzonale samenwerking tussen de politiezones Rupel en Hekla

Beschrijving

Samenwerkingsakkoord betreffende de volgende domeinen:

 • laterale steun bij preventiecampagnes
 • laterale steun documentatie en informatiecentra
 • laterale steun gebruik van infrastructuur en middelen
 • laterale steun interventie / verlenen van bijstand
 • laterale steun politionele slachtofferbejegening
 • laterale steun handhaving van de openbare orde
 • laterale steun handhaving van de openbare orde
 • laterale steun bij WODCA-acties
 • laterale steun bij het bestrijden van inbraken in woningen
 • laterale steun bij het bestrijden van diverse criminaliteitsfenomenen
 • laterale steun mbt de invulling van de functie ICT adviseur
Doel
 • het verhogen van de rentabiliteit
 • het verbeteren van de kwaliteit van de dienstverlening
 • het streven naar een win-win situatie, op basis van evenwaardigheid met inachtneming van het principe van wederkerigheid
 • het nastreven van een zo groot mogelijk eenvormig beleid binnen een bepaalde regio; evenwel rekening houdend met de autonomie van de zones en met hun respectievelijke diversiteit en specificiteit
Duur Onbepaald
Startdatum 2003-10-22
 
Contactpersoon
Functie NAAM adres tel fax
korpschef PZ 5347 Gwen
MERCKX
Antwerpsestraat 40
2850 BOOM
korpschef@politiezonerupel.be
03 443 09 00 03 443 09 09
korpschef PZ 5349 Frank
NOEL
Kontichstraat 17
2650 EDEGEM
korpschef@hekla.be
03 444 00 07 03 444 00 01

top