Goede praktijk
GP-5396-02
2008-04-03
Provincie VLAAMS-BRABANT
Zone
Zones die meewerken
Naam van de goede praktijk Inspiratiekalender 2008 voor leidinggevenden
Synthese van de goede praktijk Een dagkalender met dagelijks citaten en uitspraken, tips, toelichtingen, goede praktijken, websites, cartoons, verhaalmetaforen, interessante boeken, … voor alle leidinggevenden (officieren, middenkader en Calog Niv A) van de Vlaams-Brabantse politiezones, FGP’s, CSD’s, PIVO en CIC.
Domein
Basisfunctie
(ref PLP 10)
Wijkwerking : NEE
Onthaal : NEE
Interventie : NEE
Politionele slachtofferbejegening : NEE
Lokale opsporing en lokaal onderzoek : NEE
Handhaving van de openbare orde : NEE
Aandachtsgebieden EFQM
Impact op:

Leiderschap

: JA
Strategie en beleid : JA
Medewerkers : JA
Middelen : JA
Processen : JA
Met beoogd resultaat in: Klanten (dienstenafnemers), leveranciers en partners : JA
Medewerkers : JA
Maatschappij (derden) : JA
Bestuur en financiers (opdrachtgevers) : JA
Eindresultaat Ops - Verkeer : NEE
Eindresultaat Ops - Criminaliteit : NEE
Eindresultaat Ops - Openbare orde : NEE
Eindresultaat Ops - Sociale overlast : NEE
Eindresultaat Financies : NEE
Aanleiding Een hulpmiddel ontwikkelen voor korpschefs en beleidsmedewerkers om het draagvlak voor integrale bedrijfsvoering en organisatieontwikkeling te vergroten in hun korps of dienst.
Doelgroep Alle leidinggevenden: officieren, middenkaders en Calog Niv A van lokale politiekorpsen, de CSD’s, de FGP’s, het PIVO en het CIC in de provincie Vlaams-Brabant.
Globaal doel Bereiken dat leidinggevenden dagelijks herinnerd worden aan diverse en concrete aspecten van integrale bedrijfsvoering en organisatieontwikkeling.
(SO)SMART-doelstellingen -
Zonaal VeiligheidsPlan (ZVP)
Link met ZVP Nee
Jaar van het ZVP -
Prioriteit Nee
Aandachtspunt Nee
Inzet van medewerkers Beleidsmedewerker
Inzet van middelen Budget druk- en ontwikkelingskosten
Inzet van politiepartners Drukkerij Federale politie
Cartoonisten
Inzet van andere partners Provinciale procesbegeleiderKoninklijk
Technisch Atheneum – Diest (vormgeving en cartoons)
Korte beschrijving van de aanpak
Plan
 • Bespreking van het idee in het provinciaal begeleidingsteam voor organisatieontwikkeling
 • Ontwikkelen van het concept
 • Zoeken van partners
Do
 • Verzamelen van uitspraken en citaten
 • Tekenen van cartoons
 • Zoeken van leerrijke websites
 • Zoeken van nuttige boeken
 • Inventariseren van goede praktijken
 • Schrijven van praktische tips
 • Schrijven van toelichtingen in de vijf organisatiegebieden van het EFQM-managementmodel politie België
 • Het verzamelen van verhaalmetaforen en breinbrekers
 • Het inventariseren van belangrijke en relevante werelddagen
 • Inventariseren van alle schoolvakantieperiodes
 • Alle voorgaande elementen verwerken in de dagkalender
 • Vormgeving
 • Drukken
 • Bespreking van het gebruik van het instrument met alle beleidsmedewerkers in de praktijkgroep voor organisatieontwikkeling
 • Voorstellen aan alle korpschefs en directeurs
 • Verspreiden
Check Alle gebruikers hebben de mogelijkheid om in maart en september 2008 feedback te geven.
Act Later
Raadpleegbare stukken
Brochures/Nieuwsbrieven/
Enquêtes/Publicaties/
Onderzoeken/Foto- en videomateriaal...
Een deel van de kalender (digitaal) als voorbeeld.
Een selectie van de inhoud elke maand in Infodoc.
Verloop van de uitvoering
Resultaten naar inhoud Meer dan 1000 geheugensteuntjes en aandachtspunten (250 tips, 250 citaten, 250 toelichtingen, 120 websites, 50 goede praktijken, 60 cartoons, 30 verhaalmetaforen, 10 breinbrekers, …) zijn verwerkt over 365 dagen.
Resultaten naar proces De samenwerking met KTA2 Diest voor de vormgeving en een aantal cartoons is vlot verlopen.
Aanbevelingen m.b.t. de aanpak, gebruikte methodes, instrumenten... De kalender zou tegen september moeten klaar zijn om tijdig gedrukt en verspreid te geraken.
 
Contactpersoon
functie naam adres tel fax
- Dirk VAN AERSCHOT
Provincieplein 1
3010 LEUVEN
016 26 78 30 016 26 78 55
- Willy MINNE Zuidervest 28
3270 SCHERPENHEUVEL-ZICHEM
013 78 08 01 013 78 16 61
         

top