Vous êtes ici : documentation > bonnes pratiques - par numéro
Bonnes pratiques - par numéro
dénomination province zones/services participantes
GP-5271-01 Mise en cellule BRABANT WALLON 5271
GP-5271-02 Travail de quartier – Prise de contact nouvel habitant (domiciliation). BRABANT WALLON 5271
GP-5272-01 Méthode d’évaluation BRABANT WALLON 5272
GP-5274-01 Gestion et surveillance des maisons inoccupees BRABANT WALLON 5274
GP-5281-01 Manuels pour une bonne exécution des plans d’action découlant du plan zonal de sécurité 2005-2008 LIEGE 5281
GP-5294-01 Evaluation LIEGE 5294
GP-5294-02 Organisation du mentorat LIEGE 5294
GP-5303-01 Site intranet NAMUR 5303
GP-5303-02 Plate-forme d'échange et de traitement des informations “Infoscan”   5303 CIA NAMUR PJF NAMUR SPC NAMUR
GP-5312-01 Méthode d’amélioration continue de l’assistance aux victimes NAMUR 5309 5310 5311 5312 5313 5314 5315
GP-5342-01 Carte interactive : Accidents de roulage BRUXELLES-CAPITALE 5342
GP-5342-02 Carte de criminalité interactive BRUXELLES-CAPITALE 5342
GP-5342-03 Carte interactive Infractions de roulage BRUXELLES-CAPITALE 5342
GP-5344-01 Evaluation du plan d’action via la méthode Cock-pit BRUXELLES-CAPITALE 5344
GP-5349-01 Project PRORELA ANTWERPEN 5349
GP-5349-02 Tevredenheidspeiling (motivatie) medewerkers PZ HEKLA (5349) ANTWERPEN 5349
GP-5349-03 De rol van het middenkader in de politieorganisatie ANTWERPEN 5349
GP-5349-04 vermist@hekla.be ANTWERPEN 5349
GP-5351-01

Optimalisatie informatiedoorstroming

ANTWERPEN 5351
GP-5358-01 Stappenplan voor slachtofferbejegening in de lokale politiekorpsen van het gerechtelijk arrondissement Mechelen. ANTWERPEN 5356 5357 5358 5359 5360 5361 5362
GP-5359-01 Verkeersproject 55+ ANTWERPEN 5359
GP-5364-01 Bestand “TOEZICHT” ANTWERPEN 5364
GP-5364-02 Project Croes Controle ANTWERPEN 5364
GP-5365-01 Ontwikkelen van missie, visie en waarden ANTWERPEN 5365
GP-5371-01 MTO (medewerkerstevredenheidsonderzoek) LIMBURG 5371 5374 5376 5385 5386 5387
GP-5373-01 Beleidsondersteuningsteam (B.O.T.) LIMBURG 5373
GP-5373-02 Externe veiligheidsscan LIMBURG 5371 5373
GP-5376-01 Lokaal geïntegreerd leefbaarheidsplan –R.E.S.P.E.C.T. LIMBURG 5376
GP-5376-03 Medewerkerstevredenheid 2010 LIMBURG 5376
GP-5378-01 PPPP-project LIMBURG 5378
GP-5380-01 Plan d’intervention policière (PIP) Limbourg LIMBURG 5380
GP-5381-01 INFORMATIEKANAAL LIMBURG 5381 5347
GP-5385-01 Veiligheidsscan (2de editie) LIMBURG 5380 5385
GP-5393-01 Politiecafé : Veiligheid? Daar zorgen we samen voor! VLAAMS-BRABANT 5393
GP-5393-02 EHBS-boekje: Eerste Hulp Bij Salduz VLAAMS-BRABANT 5393
GP-5395-01 Uittekenen proces : "dringende noodhulp verlenen" VLAAMS-BRABANT 5391
GP-5396-01 Nieuwsflash VLAAMS-BRABANT 5396
GP-5396-02 Inspiratiekalender 2008 voor leidinggevenden VLAAMS-BRABANT 5388 5389 5390 5391 5392 5393
5394 5395 5396 5397 5398 5399
5400
5401 5402 5403 5404 5405 5406 5407 5408 5409 5410 5412 5413 5414
GP-5396-03 Briefingtool VLAAMS-BRABANT 5388 5390 5391 5396 5402 5404 5405 5406 5407 5411 5413
GP-5398-01 Zelfscan voor competentieontwikkelingsplan VLAAMS-BRABANT 5390 5392 5394 5396
5398
GP-5400-01 Normen onthaal VLAAMS-BRABANT 5400 5404 5405 5406 5407 5408 5411 5412 5413
GP-5400-02 Klantenbevraging inzake normen onthaal VLAAMS-BRABANT 5400 5401 5402 5403 5404 5405 5406 5407 5408 5409 5410 5412 5413 5414
GP-5400-03 Handleiding voor het opmaken van een lay-out bij het opstellen van werkinstructies VLAAMS-BRABANT 5392 5402 5406 5407 5413 5414
GP-5402-01 Kwaliteitshandboek werking onthaal VLAAMS-BRABANT 5402
GP-5402-02 ‘Partners in veiligheid’ – luisteren naar inwoners over veiligheid en leefbaarheid VLAAMS-BRABANT 5402
GP-5403-01 Conflictbeheersing VLAAMS-BRABANT 5403
GP-5403-02 Tool voor strategische en operationele aansturing in het streven naar een excellente politiezorg VLAAMS-BRABANT 5403
GP-5406-01 Zonaal Politieplan (ZPP) volgens het EFQM-managementmodel Politie België VLAAMS-BRABANT 5393 5405 5406 5407 5413 5414
GP-5407-01 Ontwikkeling van “doelenboom” met opvolgingsinstrument VLAAMS-BRABANT 5407
GP-5407-02 Jaarverslag voor dienstenafnemers, partners en maatschappij volgens EFQM VLAAMS-BRABANT 5393 5405 5406 5407 5413 5414
GP-5407-03 Scanningsmatrix VLAAMS-BRABANT 5405 5406 5407 5413 5414
GP-5407-04 Samenwerking training geweldbeheersing VLAAMS-BRABANT 5405 5406 5407
GP-5407-05 Managementinformatiesysteem (MIS) VLAAMS-BRABANT 5407
GP-5407-06 Van belanghebbenden naar resultaatgerichte doelstellingen VLAAMS-BRABANT 5407
GP-5408-01 Uitvoeren van een visitatie VLAAMS-BRABANT 5393 5408
GP-5408-02 AMOW STRATAN VLAAMS-BRABANT 5408
GP-5408-03 Reassurance policing VLAAMS-BRABANT 5408
GP-5413-01 Medewerkerstevredenheidsonderzoek politiezones (MTO PZ) VLAAMS-BRABANT 5405 5406 5407 5413 5414
GP-5413-03 Verbeterinitiatief ‘start to run’ en conditietest in de ‘beweegmobiel’ VLAAMS-BRABANT 5413
GP-5413-04 Uittekenen proces: “beheren van klachten” VLAAMS-BRABANT 5388 5402 5404 5413 5414
GP-5414-01 Milieucharter Vlaams-Brabant 2003 VLAAMS-BRABANT 5414
GP-5414-02 Handhavingscharter tussen de Lokale politie Sint-Pieters-Leeuw en De Lijn VLAAMS-BRABANT 5414
GP-5414-03 Wijkbabbels VLAAMS-BRABANT
 • 5414
 • Gemeentebestuur SINT-PIETERS-LEEUW
 • OCMW SINT-PIETERS-LEEUW
GP-5414-04 Lokale Informatiekrant VLAAMS-BRABANT 5414
GP-5414-05 2-daags seminarie COUVIN VLAAMS-BRABANT
 • 5311
 • CGL
 • Verbindingsambtenaar Provincie Vlaams Brabant
  (procesbegeleider).
GP-5414-06 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) – Het jaarlijks maatschappelijk verslag VLAAMS-BRABANT
 • PK BRUSSEL (B. BULTHÉ)
 • Burgemeester SINT-PIETERS-LEEUW (L. VANLINTHOUT)
GP-5415-01 COP-radar voor leidinggevenden OOST-VLAANDEREN 5415
GP-5417-01 Informatiefolder “Coachen is leiden door goed te volgen” OOST-VLAANDEREN 5417 5423 5426
GP-5418-01 Brochure: "Iedereen telt mee"– Gemeenschapsgerichte Politiezorg OOST-VLAANDEREN 5418
GP-5423-01 5423 Inventariserende buurtgesprekken OOST-VLAANDEREN 5423
GP-5424-01 Het uitvoeren van een zelfevaluatie met behulp van het INK-managementmodel. OOST-VLAANDEREN 5424
GP-5425-01 De WIJKBAROMETER OOST-VLAANDEREN 5425
GP-5429-01 Overlegvergaderingen “Visie, Missie, Waarden” OOST-VLAANDEREN 5429
GP-5430-01 Interne communicatiestructuur lokale politie Beveren OOST-VLAANDEREN 5430
GP-5430-02 Medewerkerstevredenheidsonderzoek, inclusief verwerkingsmodel OOST-VLAANDEREN 5430 5431 5432 5433 5434 5435 5436 5437 5438 5439 5440 5441 5442
GP-5430-03 BReIN (Briefing en informatietool)

OOST-VLAANDEREN

5430
GP-5440-01 Project onthaal OOST-VLAANDEREN 5440
GP-5440-02 Informatiegestuurde veiligheidszorgIntegraal en geïntegreerd actieplan op microniveau OOST-VLAANDEREN 5440
GP-5446-01 Alternatieve aanpak jeugdcriminaliteit WEST-VLAANDEREN 5446
GP-5455-01 Intern Politiecafé WEST-VLAANDEREN

5447 5450 5452 5453 5454 5455
5461 5462

GP-5456-01 Verspreiden van de Visie Missie Waarden met betrokkenheid van de medewerkers WEST-VLAANDEREN 5456
GP-5456-02 Ontwikkeling van het strategisch kader : COP + ILP WEST-VLAANDEREN 5456
GP-5456-03 Een conceptuele aanpak van een geïntegreerd voetbalbeleid WEST-VLAANDEREN 5456
GP-5456-04 Ontwikkeling van het strategisch HR kader : Investors in People (“IiP”) WEST-VLAANDEREN 5456
GP-5456-05 INFOCOP of een dynamische en interactieve briefingtool WEST-VLAANDEREN 5456
GP-5456-06 De "SUITE" (InfoCOP, InfoDOC, InfoPOP, InfoHOP) als middel voor een informatiegestuurde politieorganisatie WEST-VLAANDEREN 5456
GP-5457-01 Interne communicatie – vergaderplan WEST-VLAANDEREN 5457
GP-5460-01 Opdrachtbrief korpschef WEST-VLAANDEREN 5460
GP-5460-02 Praktische toepassing Referentiekader – praktisch gebruik EFQM Belgisch model WEST-VLAANDEREN 5460
GP-5460-03 Actieplan: Kwaliteit gerechtelijke dossiers – Redactiepool – Meer en beter blauw op straat WEST-VLAANDEREN 5460
GP-5460-04 Zelfevaluatie: organisatie- en resultaatgebieden WEST-VLAANDEREN 5460
GP-5460-05 Jaarrapport 2005 ten behoeve van alle inwoners van de zone op basis van het EFQM-model Belgische Politie WEST-VLAANDEREN 5460
GP-5460-06 Job-infodag Politie WEST-VLAANDEREN
 • 5460 5462
 • Federale Politie – Arro VEURNE
 • Federale Politie – Scheepvaartpolitie – DAR - Wegpolitie
 • Federale Politie – Rekruteringsdienst
 • West-Vlaamse Politieschool
 • Responsible Young Drivers
 • Stadsbestuur DIKSMUIDE
GP-5462-01 Teambuilding WEST-VLAANDEREN 5462
GP-FEDPOL-CIA-ARLON-01 Suivi particulier d’auteurs multirécidivistes (appelés ‘récurrents’) au sein de l’arrondissement. LUXEMBOURG
 • 5297 5298 5299
 • PJF ARLON
 • Parquet du Procureur du Roi - ARLON
 • SPF Justice (Admin pénitentiaire ARLON)
GP-FEDPOL-CSD-ASSE-01 Minimale normen slachtofferbejegening VLAAMS-BRABANT
GP-FEDPOL-CSD-DENDERMONDE-01 Competentiegerichte selectie OOST-VLAANDEREN
GP-FEDPOL-CSD-LEUVEN-01 Bevolkingsbevraging 2008 voor lokale politiezones VLAAMS-BRABANT

 

GP-FEDPOL-DCA-CHARLEROI-01 Groupe de travail PZS HAINAUT
GP-FEDPOL-DCA-CHARLEROI-02 Etude de capacité HAINAUT Police Fédérale - DCA CHARLEROI
GP-FEDPOL-DCA-CHARLEROI-03 Ecriture des processus HAINAUT Police Fédérale - DCA CHARLEROI
GP-FEDPOL-DCA-DINANT-01 Mise en oeuvre de la PLP 41 NAMUR Police Fédérale - DCA DINANT
5310 5311 5313 5314 5315
GP-FEDPOL-DCA-DINANT-02 Journée sécurisation motards NAMUR Police Fédérale - DCA DINANT
5309 5310 5311 5312 5313 5314 5315
GP-FEDPOL-DCA-DINANT-03 FIPA – Contrôle structuré du transport rémunéré de personnes et de choses. NAMUR Police Fédérale - DCA DINANT
5309 5310 5311 5312 5313 5314 5315
 • DGA/DAH NAMUR

 • CIK NAMUR

 • DGJ/DJB environment

 • SPF Mobilité et transport

 • SPF Santé publique

 • Douanes et accises

 • SPF Emploi et travail

 • Office des étrangers - Unité de répression des pollutions

GP-FEDPOL-DCA-LIEGE-01 Bulletin d’information “AS News” (Analyse stratégique) LIEGE Police Fédérale - DCA LIEGE
GP-FEDPOL-DCA-LIEGE-02 e-Périodique "ECO-Liège News" LIEGE Police Fédérale - DCA LIEGE
GP-FEDPOL-DCA-NIVELLES-01 Secrétariat commun BRABANT WALLON POLICE FEDERALE – PJF NIVELLES
GP-FEDPOL-DCA-NIVELLES-02 Réseau d’arrondissement – Développement de la politique policière BRABANT WALLON 5267 5268 5269 5270 5271
5272 5273 5274 5275 5276
GP-FEDPOL-FGP-OUDENAARDE-01 Positiebepaling en vervolgtraject OOST-VLAANDEREN
 • FGP OUDENAARDE
 • AIK OUDENAARDE
 • CSD OUDENAARDE
GP-FEDPOL-WPR-OVL-01 BIN(Z)/Sectornetwerken OOST-VLAANDEREN Federale politie
WPR OOST-VLAANDEREN

top | back