FICHE
PZ 5452
benaming POLITIEZONE KOUTER
samenstelling Gistel
Ichtegem
Jabbeke
Oudenburg
Torhout
provincie West-Vlaanderen
gerechtelijk arrondissement Brugge
parketcode BG-L9
website http://www.lokalepolitie.be/kouter
adressen
veiligheidsplan
samenwerking
goede praktijken
initiatieven en maatregelen...

 

Adressen
algemeen contactpunt
benaming
adres tel 1 tel 2 fax
POLITIEZONE KOUTER
Steundienst
C.Permekelaan 8
8490 JABBEKE
paul.mortier@pzkouter.be
050 23 18 30 - 050 23 18 59
officiële contactpersonen
functie naam
adres tel fax
burgemeester-voorzitter
Norbert
DE CUYPER
Markt 1
8820 TORHOUT
burgemeester@torhout.be
050 22 11 22 050 22 05 80
burgemeester
Ignace
DEREEPER
Weststraat 24
8460 OUDENBURG
ignace.dereeper@telenet.be
059 26 60 27 059 26 54 06
burgemeester
Karl
BONNY
Stationsstraat 1
8480 ICHTEGEM
karlbonny@hotmail.com
059 29 97 70 059 29 80 65
burgemeester
Bart
HALEWYCK
Heyvaertlaan 18
8470 GISTEL
bart.halewyck@skynet.be
059 27 02 00 059 27 02 46
burgemeester

Daniël
VANHESSCHE
Dorpstraat 3
8490 JABBEKE
daniël.vanhessche@pandora.be
050 81 01 20
050 81 01 17
procureur des Konings Jean-Marie
BERKVENS
Kazernevest, 3
8000 BRUGGE
050 47 35 00 050 47 36 90
korpschef
Paul
MORTIER
C.Permekelaan 8
8490 JABBEKE
paul.mortier@pzkouter.be
050 23 18 30 050 23 18 59
secretaris
Annemie
WITTESAELE
C.Permekelaan 8
8490 JABBEKE
annemieke.wittesaele@pzkouter.be
050 23 18 30 050 23 18 59
bijzondere rekenplichtige
Peter
BERCKMANS
Dr. Bruwierplein 1
8480 ICHTEGEM
ontvanger@ichtegem.be
051 59 11 33 051 58 09 93
vast politioneel aanspreekpunt jeugdcrimininaliteit voor de schoolgemeenschappen
benaming
contactpersoon adres tel fax
-
Paul
MORTIER
Constant Permekelaan 8
8490 JABBEKE
050 23 18 30 050 23 18 59

 

Zonaal veiligheidsplan 2009-2012
Strategische doelstellingen
Veiligheid en leefbaarheid Dienstverlening en werking
  • Essentieel bijdragen tot het beter beheersen en zo mogelijk verminderen van het aantal verkeersongevallen met lichamelijk letsel, quid verkeersslachtoffers, binnen de zone Kouter tegen eind 2012.
  • Essentieel bijdragen tot het beter beheersen en zo mogelijk terugdringen van het fenomeen eigendomsdelicten binnen de zone Kouter tegen 2012.
  • Essentieel bijdragen tot het beter beheersen en zo mogelijk terugdringen van de omvang van het fenomeen drugs binnen de zone Kouter tegen 2012.
  • Essentieel bijdragen tot het beter beheersen en zo mogelijk terugdringen van de omvang van illegale immigratie en mensensmokkel binnen de zone Kouter tegen 2012.
  • Essentieel bijdragen tot het beter beheersen en zo mogelijk terugdringen van de omvang van het fenomeen intrafamiliaal geweld binnen de zone Kouter tegen 2012.
  • Essentieel bijdragen tot het beter beheersen en zo mogelijk terugdringen van de omvang van het fenomeen jongerencriminaliteit binnen de zone Kouter tegen 2012.
  • Essentieel bijdragen tot het beter beheersen en zo mogelijk terugdringen van de omvang van het fenomeen vandalisme binnen de zone Kouter tegen 2012.
  • We willen het gedisciplineerd uitvoeren van de opdrachten door de medewerkers beter valoriseren binnen de zone Kouter tegen eind 2012.
  • We willen de betrokkenheid van de medewerkers binnen de zone Kouter tegen 2012 verhogen.

 

Protocols voor interzonale samenwerking
nr domein
thema
PROTO-215
Ref PLP 27: 4.2.1.8 Welzijn - interne preventiedienst Welzijn en preventie op het werk 

 

Goede praktijken
nr benaming
synthese
GP-5455-01 Intern Politiecafé De bedoeling van het organiseren van een Intern politiecafé is om dmv de techniek van het worldcafé alle medewerkers te bereiken/te betrekken in de beleidsvoering en samen met hen te discussiëren over hangende thema’s en problematieken binnen de organisatie.
Wat echter vernieuwend is, is dat men als tafelbegeleiders de korpschefs of leidinggevenden van andere politiezones gaat uitnodigen om groepen te “animeren” en zodoende de buren een inkijk geeft in de gevoeligheden van de zone. Deze manier van werken getuigt van leiderschap met lef en kan vergeleken worden met een soort van “minivisitatie” dat benchmarking toelaat binnen het kader van de interne politieorganisatie en waarbij het partnerschap bevorderd wordt.
Na de respectievelijke ronde tafelgesprekken konden de deelnemers de politiezone per thema een score van goed, bevredigend of onvoldoende geven. Op die manier wil de organisatie duidelijk maken dat zij niet alleen haar medewerkers evalueert maar dat de medewerkers ook de kans krijgen om de organisatie te evalueren.

 

Initiatieven en maatregelen  - jeugdcriminaliteit
initiatieven en genomen maatregelen
omschrijving overeenkomsten schoolgemeenschappen
- neen
contactpersoon voor de initiatieven en genomen maatregelen
functie
naam adres tel fax
- - - - -

top