FICHE
PZ 5411
benaming POLITIEZONE VILVOORDE-MACHELEN
samenstelling Machelen
Vilvoorde
provincie Vlaams-Brabant
gerechtelijk arrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde
parketcode BR-LP
website http://www.politie.vima.be
adressen
veiligheidsplan
samenwerking
goede praktijken
initiatieven en maatregelen...

 

Adressen
algemeen contactpunt
benaming
adres tel 1 tel 2 fax
POLITIEZONE VILVOORDE-MACHELEN
Hoofdcommissariaat
Zennelaan 76
1800 VILVOORDE
lokale.politie@pzvima.be
02 253 33 33 02 255 72 09 02 252 60 90
officiële contactpersonen
functie naam
adres tel fax
burgemeester-voorzitter
Hans
BONTE

Grote Markt
1800 VILVOORDE
burgemeester@vilvoorde.be

02 255 45 11 02 255 45 39
burgemeester
Jean-Pierre
DE GROEF
Woluwestraat 1
1830 MACHELEN
burgemeester@machelen.be
02 254 12 11 02 252 57 40
procureur des Konings
Bruno
BULTHE
Portalis
Quatre-Brasstraat 4
1000 BRUSSEL
02 508 71 11 02 508 70 97
korpschef
Frits
COENEN
Zennelaan 76
1800 VILVOORDE
frits.coenen@pzvima.be
02 255 72 00
02 252 60 90
secretaris
Bruno
DELSAERT
Zennelaan 76
1800 VILVOORDE
02 255 72 48 02 255 72 35
bijzondere rekenplichtige
Maarten
COMPERNOLLE
Zennelaan 76
1800 VILVOORDE
maartencompernolle@hotmail.com
0473 95 15 42 02 255 72 35
vast politioneel aanspreekpunt jeugdcrimininaliteit voor de schoolgemeenschappen
benaming
contactpersoon adres tel fax
Dienst Jeugd en Gezin

Rudy
THILL

Zennelaan 76
1800 VILVOORDE
lokale.recherche@pzvima.be
Rudy.thill@pzvima.be

02 255 72 25

02 252 60 90
Dienst Jeugd en Gezin

Karolien
DE LEU

Zennelaan 76
1800 VILVOORDE
lokale.recherche@pzvima.be
Karolien.deleu@pzvima.be

02 255 72 27

02 252 60 90

 

Zonaal veiligheidsplan 2009-2012
Strategische doelstellingen
Veiligheid en leefbaarheid Dienstverlening en werking
 • Tijdens de periode 2009 – 2012 het probleem van de woninginbraken beheren, met als specifieke referentie het volgen van de trends op arrondissementeel niveau
 • Tijdens de periode 2009 – 2012 het probleem van diefstallen uit voertuigen beheren, met als specifieke referentie het volgen van de trends op arrondissementeel niveau
 • Tijdens de periode 2009 – 2012 het probleem van diefstallen in handelsaken beheren, met als specifieke referentie het volgen van de trends op arrondissementeel niveau
 • Meewerken met externe partners om in te spelen op de problematiek van jongerenoverlast m.o.o. het behalen van een vergelijkbare score in centrumgemeenten in de veiligheidsmonitor 2012
 • In de periode 2009 – 2012 het aantal verkeersongevallen met lichamelijk letsel doen verminderen om in 2012 te komen tot een totaal van 130 verkeersongevallen met lichamelijk letsel per jaar
 • In de periode 2009 -2012 de inhoud en vormgeving van de processen-verbaal verbeteren t.o.v. 2008
 • Tijdens de periode 2009 -2012 de interne communicatie binnen de zone verbeteren met het oog op het behalen van een score van minstens 7,3 op de volgende M.T.O.
 • In de periode 2009 -2012 voorzien in een aangepaste infrastructuur voor de wijk centrum en de verkeersdienst
 • In de periode 2009 – 2012 het kader uitbreiden met 20 Full time equivalents

 

Protocols voor interzonale samenwerking
nr domein
thema
PROTO-145 Ref PLP 27: 4.2.2.7. Allerlei: bewaking en overbrenging van gedetineerden Bewaking en overbrenging van gedetineerden

 

Goede praktijken
nr benaming
synthese
GP-5396-02 Inspiratiekalender 2008 voor leidinggevenden Een dagkalender met dagelijks citaten en uitspraken, tips, toelichtingen, goede praktijken, websites, cartoons, verhaalmetaforen, interessante boeken, … voor alle leidinggevenden (officieren, middenkader en Calog Niv A) van de Vlaams-Brabantse politiezones, FGP’s, CSD’s, PIVO en CIC.
GP-5396-03 Briefingtool

In 2007 beschreef een provinciale werkgroep, bestaande uit 7 politiezones de manier waarop in een politiezone een operationele briefing en debriefing kan verlopen.

De werkgroep ontwikkelde een sjabloon waarmee een korps onmiddellijk in een minimalistische versie van IGPZ-werking kan instappen. Het sjabloon kan uiteraard aangepast worden aan de eigenheden van elk korps, doch het is van belang om de criteria van een briefing indachtig te houden om niet te verglijden naar een opsommingsmoment. Het is een aanvulling op alle bestaande briefings bij elke aanvang dienst en een middel om over de verschillende diensten of functionaliteiten heen te werken aan een beperkt aantal informatiegestuurde politieopdrachten. Het sjabloon laat toe een briefing te organiseren die het overlopen van de meldingen en interventies, de aandachtsmails to all, … overstijgt, zonder een doorgedreven LIK te hebben dat elke nacht de briefing klaarstoomt voor de eerste ploeg van de dag. Achter de volgorde van de slides gaat het psychologisch principe schuil dat de motivatie eerst komt en de meeste dringende en concrete opdracht als laatste, zodat deze nog fris in het geheugen zit. De rubrieken zijn vast gekozen en staan in verband met het verschil tussen een permanente en niet-permanente maatregel.

GP-5400-01 Normen onthaal Ontwikkeling van minimale normen voor het onthaal
GP-5400-02 Normen onthaal Ontwikkeling van een procedure, brief en formulier voor klantenbevraging inzake de “Normen onthaal”
GP-FEDPOL-CSD-ASSE-01 Minimale normen slachtofferbejegening De coördinatie- en steundirectie ASSE brengt op regelmatige basis de slachtoffer bejegenaars uit de politiezones van het arrondissement samen voor een overlegvergadering waarin er ondermeer getracht wordt om concrete, gezamenlijke knelpunten te detecteren en te verhelpen.

 

Initiatieven en maatregelen  - jeugdcriminaliteit
initiatieven en genomen maatregelen
omschrijving overeenkomsten schoolgemeenschappen
 • Jongerenoverlast
  Het beperken van de overlast door jongeren om in 2008 voor dit thema binnen de veiligheidsmonitor een vergelijkbare score te behalen als de referentiegemeente.
 • Vandalisme en vernieling
  Ffeiten van vandalisme en vernieling in de politiezone voorkomen.
neen
contactpersoon voor de initiatieven en genomen maatregelen
functie
naam adres tel fax
korpschef
Frits
COENEN
Zennelaan 76
1800 VILVOORDE
korpschef.pzvima@pandora.be
02 255 72 00
02 252 60 90

top