FICHE
PZ 5406
benaming POLITIEZONE DILBEEK
samenstelling Dilbeek
provincie Vlaams-Brabant
gerechtelijk arrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde
parketcode BR-LC
website http://www.lokalepolitie.be/dilbeek
adressen
veiligheidsplan
samenwerking
goede praktijken
initiatieven en maatregelen...

 

Adressen
algemeen contactpunt
benaming
adres tel 1 tel 2 fax
POLITIEZONE DILBEEK
Operationeel centrum
Stationsstraat 283
1700 DILBEEK
info@politiedilbeek.be
02 464 12 00 - 02 464 12 99
officiële contactpersonen
functie naam
adres tel fax
burgemeester
Stefaan
PLATTEAU
Gemeenteplein 1
1700 DILBEEK
hubert.vandennest@dilbeek.be
02 467 21 22 02 463 04 03
procureur des Konings
Bruno
BULTHE
Portalis
Quatre-Brasstraat 4
1000 BRUSSEL
02 508 71 11 02 508 70 97
korpschef
Patrick
DE BRUYN
Stationsstraat 290-292
1700 DILBEEK
patrick.debruyn@politiedilbeek.be
02 464 12 74 02 464 12 98
secretaris
Marianne
VANDEN HOUTE
Gemeenteplein 1
1700 DILBEEK
marianne.vandenhoute@dilbeek
02 467 21 11 02 463 04 03
bijzondere rekenplichtige
Vanessa
ROUQUART
Gemeenteplein 4
1700 DILBEEK
vanessa.rouquart@dilbeek.be
02 481 01 80 02 481 01 99
vast politioneel aanspreekpunt jeugdcrimininaliteit voor de schoolgemeenschappen
benaming
contactpersoon adres tel fax
Dienst jeugd en gezin - Stationsstraat 290-292
1700 DILBEEK
- 02 464 12 98

 

Zonaal veiligheidsplan 2009-2012
Strategische doelstellingen
Veiligheid en leefbaarheid Dienstverlening en werking

 

Protocols voor interzonale samenwerking
nr domein
thema
PROTO-145 Ref PLP 27: 4.2.2.7. Allerlei: bewaking en overbrenging van gedetineerden Bewaking en overbrenging van gedetineerden
PROTO-250 Ref PLP 27: 4.2.1.7. Gebruik van infrastructuur en middelen Interzonale steun gebruik van de cellen
PROTO-251 Ref PLP 27: 4.2.2.1. Interventie/Verlenen van bijstand Niet geplande interzonale steun van de interventieploegen
PROTO-252
Ref PLP 27: 4.2.1.7. Gebruik van infrastructuur en middelen
Interzonale steun van de logistieke middelen
PROTO-253
Ref PLP 27: 4.2.2.3. Politionele slachtofferbejegening
Interzonaal samenwerkingsakkoord "politionele slachtofferbejegening"
PROTO-254
Ref PLP 27: 4.2.1.4. Personeel Interzonale steun technisch systeembeheer

 

Goede praktijken
nr benaming
synthese
GP-5396-02 Inspiratiekalender 2008 voor leidinggevenden Een dagkalender met dagelijks citaten en uitspraken, tips, toelichtingen, goede praktijken, websites, cartoons, verhaalmetaforen, interessante boeken, … voor alle leidinggevenden (officieren, middenkader en Calog Niv A) van de Vlaams-Brabantse politiezones, FGP’s, CSD’s, PIVO en CIC.
GP-5396-03 Briefingtool

In 2007 beschreef een provinciale werkgroep, bestaande uit 7 politiezones de manier waarop in een politiezone een operationele briefing en debriefing kan verlopen.

De werkgroep ontwikkelde een sjabloon waarmee een korps onmiddellijk in een minimalistische versie van IGPZ-werking kan instappen. Het sjabloon kan uiteraard aangepast worden aan de eigenheden van elk korps, doch het is van belang om de criteria van een briefing indachtig te houden om niet te verglijden naar een opsommingsmoment. Het is een aanvulling op alle bestaande briefings bij elke aanvang dienst en een middel om over de verschillende diensten of functionaliteiten heen te werken aan een beperkt aantal informatiegestuurde politieopdrachten. Het sjabloon laat toe een briefing te organiseren die het overlopen van de meldingen en interventies, de aandachtsmails to all, … overstijgt, zonder een doorgedreven LIK te hebben dat elke nacht de briefing klaarstoomt voor de eerste ploeg van de dag. Achter de volgorde van de slides gaat het psychologisch principe schuil dat de motivatie eerst komt en de meeste dringende en concrete opdracht als laatste, zodat deze nog fris in het geheugen zit. De rubrieken zijn vast gekozen en staan in verband met het verschil tussen een permanente en niet-permanente maatregel.

GP-5395-01 Uittekenen proces : "dringende noodhulp verlenen"

Visuele voorstelling en beschrijving van een complex proces "dringende politiehulp verlenen":

  1. De uitwerking van een procesbeschrijving met behulp van de techniek OMP (OrdeningsMethodiek Processen) veruitwendigen
  2. "In fine" een bruikbaar en vooral overzichtelijk werkinstrument afleveren en ter beschikking stellen
GP-5400-01 Normen onthaal Ontwikkeling van minimale normen voor het onthaal
GP-5400-02 Normen onthaal Ontwikkeling van een procedure, brief en formulier voor klantenbevraging inzake de “Normen onthaal”
GP-5400-03 Handleiding voor het opmaken van een lay-out bij het opstellen van werkinstructies Enkele politiezones werkten een gezamenlijke werkwijze uit voor het opstellen van werkinstructies voor het uitvoeren van complexe niet-routinematige taken door uitvoerende medewerkers. Een gezamenlijke werkwijze bevordert de uitwisselbaarheid van de werkinstructies. Deze methodiek werd vastgelegd in een handleiding en sluit aan bij het beschrijven van processen aan de hand van de ordeningsmethodiek processen.
GP-5406-01 Zonaal Politieplan (ZPP) volgens het EFQM-managementmodel Politie België Om aan te sluiten bij het referentiekader voor organisatieontwikkeling is het Zonale Politieplan 2005-2008, gezamenlijk door zes politiezones, ontwikkeld en opgebouwd volgens de gedachtengang van het EFQM-managementmodel politie België met inbegrip van een volledige doelenboom en onder een toepasselijke lay-out neergeschreven.
GP-5407-02 Jaarverslag voor dienstenafnemers, partners en maatschappij volgens EFQM Om aan te sluiten bij het referntiekader voor organisatieontwikkeling is het jaarverslag voor de doelgroepen/belanghebbenden “dienstenafnemers”, “partners” en “maatschappij” ontwikkeld en opgebouwd volgens de gedachtengang van het EFQM-managementmodel politie België onder een toepasselijke lay-out. Bovendien werd naar de tevredenheid over dit product bij de doelgroep gepeild. Deze is goed.
GP-5407-03 Scanningsmatrix De interzonale werkgroep “zonaal politieplan volgens EFQM” maakte een “werkinstrument – methode” waarmee zones elkaar informeren over onderwerpen, die ze willen scannen in het volledige verloop van de beleidscyclus, de bronnen die ze daarvoor gebruiken en het tijdstip waarop dit zal gebeuren.
Dit instrument laat bovendien toe de bronnen te plaatsen in de gegevenskubus en meer gebalanceerd aandacht te hebben voor de resultaatgebieden.
Leren van elkaar staat hier centraal.
GP-5407-04 Samenwerking training geweldbeheersing 3 politiezones werken samen in de organisatie van de training "geweldbeheersing" (overleg monitoren TIR + TPI – opstellen programma – evaluatie van medewerkers die de opleiding volgen – gezamelijke aankoop van materiaal en huur van infrastructuur)
GP-5413-01 Medewerkerstevredenheidsonderzoek politiezones (MTO PZ)
Instrument om de tevredenheid van de interne klanten te meten
GP-FEDPOL-CSD-ASSE-01 Minimale normen slachtofferbejegening De coördinatie- en steundirectie ASSE brengt op regelmatige basis de slachtoffer bejegenaars uit de politiezones van het arrondissement samen voor een overlegvergadering waarin er ondermeer getracht wordt om concrete, gezamenlijke knelpunten te detecteren en te verhelpen.

 

Initiatieven en maatregelen  - jeugdcriminaliteit
initiatieven en genomen maatregelen
omschrijving overeenkomsten schoolgemeenschappen
- neen
contactpersoon voor de initiatieven en genomen maatregelen
functie
naam adres tel fax
Dienst jeugd en gezin Iris
SCHEERS
Stationsstraat 290-292
1700 DILBEEK
  02 464 12 98

top