FICHE
PZ 5404
benaming POLITIEZONE BEERSEL
samenstelling Beersel
provincie Vlaams-Brabant
gerechtelijk arrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde
parketcode BR-LA
website http://www.politiebeersel.be/
adressen
veiligheidsplan
samenwerking
goede praktijken
initiatieven en maatregelen...

 

Adressen
algemeen contactpunt
benaming
adres tel 1 tel 2 fax
POLITIEZONE BEERSEL Alsembergsteenweg 1046
1652 ALSEMBERG
info@politiebeersel.be
02 359 19 19 - 02 359 19 20
officiële contactpersonen
functie naam
adres tel fax
burgemeester
Hugo
CASAER
Alsembergsteenweg 1046
1652 BEERSEL
hugo.casaer@beersel.be
02 359 07 79 02 359 07 18
procureur des Konings
Bruno
BULTHE
Portalis
Quatre-Brasstraat 4
1000 BRUSSEL
02 508 71 11 02 508 70 97
korpschef
Robert
Vanden Bremt
Alsembergsteenweg 1046
1652 BEERSEL (ALSEMBERG)
robert.vandenbremt@politiebeersel.be
02 359 19 19 02 359 19 20
secretaris
Serge
RIMEZ
Alsembergsteenweg 1046
1652 BEERSEL (ALSEMBERG)
serge.rimez@beersel.be
02 359 17 17 02 359 17 18
bijzondere rekenplichtige
Wim
CRUYSBERGS
Alsembergsteenweg 1046
1652 BEERSEL (ALSEMBERG)
wim.cruysbergs@beersel.be
02 359 17 60 02 359 17 26
vast politioneel aanspreekpunt jeugdcrimininaliteit voor de schoolgemeenschappen
benaming
contactpersoon adres tel fax
- Nathalie
LOT
Alsembergsteenweg 1046
1652 ALSEMBERG
jongerenmeldpunt@politiebeersel.be
02 359 19 19 02 359 19 20

 

Zonaal veiligheidsplan 2009-2012
Strategische doelstellingen
Veiligheid en leefbaarheid Dienstverlening en werking
 • Wij willen bijdragen tot het beheersen van het fenomeen diefstallen op het grondgebied van de politiezone Beersel tijdens de periode 2009 – 2012
 • Wij willen bijdragen tot het beheersen van het fenomeen verkeersongevallen op het grondgebied van de politiezone Beersel tijdens de periode 2009 – 2012
 • Wij willen bijdragen aan het bestrijden van het fenomeen drugs op het grondgebied van de politiezone Beersel tijdens de periode 2009 – 2012
 • Wij willen bijdragen aan het indijken van het fenomeen overlast op het grondgebied van de politiezone Beersel tijdens de periode 2009 – 2012
 • Wij willen bijdragen tot het beheersen van het fenomeen intrafamiliaal geweld op het grondgebied van de politiezone Beersel tijdens de periode 2009 – 2012
 • Wij willen tijdens de periode 2009 – 2012 informatiegestuurde politiezorg implementeren binnen de politiezone Beersel
 • Wij willen tijdens de periode 2009 – 2012 de communicatie (intern en extern) verder optimaliseren

 

Protocols voor interzonale samenwerking
nr domein
thema
PROTO-002
Ref PLP 27: 4.2.2.5. Beheer van de oproepen (communicatiecentra) Dispatching
PROTO-003
Ref PLP 27: 4.2.2.1. Interventie/Verlenen van bijstand APA-dossiers en VPV
PROTO-004
Ref PLP 27: 4.2.2.1. Interventie/Verlenen van bijstand Eénvormig systeembeheer
PROTO-005
Ref PLP 27: 4.2.2.1. Interventie/Verlenen van bijstand Bijstandsprocedure: gezamelijke oefeningen
PROTO-006
Ref PLP 27: 4.2.2.4. Handhaving van de openbare orde Openbare orde: OBP
PROTO-145
Ref PLP 27: 4.2.2.7. Allerlei: bewaking en overbrenging van gedetineerden Bewaking en overbrenging van gedetineerden

 

Goede praktijken
nr benaming
synthese
GP-5396-02 Inspiratiekalender 2008 voor leidinggevenden Een dagkalender met dagelijks citaten en uitspraken, tips, toelichtingen, goede praktijken, websites, cartoons, verhaalmetaforen, interessante boeken, … voor alle leidinggevenden (officieren, middenkader en Calog Niv A) van de Vlaams-Brabantse politiezones, FGP’s, CSD’s, PIVO en CIC.
GP-5396-03 Briefingtool

In 2007 beschreef een provinciale werkgroep, bestaande uit 7 politiezones de manier waarop in een politiezone een operationele briefing en debriefing kan verlopen.

De werkgroep ontwikkelde een sjabloon waarmee een korps onmiddellijk in een minimalistische versie van IGPZ-werking kan instappen. Het sjabloon kan uiteraard aangepast worden aan de eigenheden van elk korps, doch het is van belang om de criteria van een briefing indachtig te houden om niet te verglijden naar een opsommingsmoment. Het is een aanvulling op alle bestaande briefings bij elke aanvang dienst en een middel om over de verschillende diensten of functionaliteiten heen te werken aan een beperkt aantal informatiegestuurde politieopdrachten. Het sjabloon laat toe een briefing te organiseren die het overlopen van de meldingen en interventies, de aandachtsmails to all, … overstijgt, zonder een doorgedreven LIK te hebben dat elke nacht de briefing klaarstoomt voor de eerste ploeg van de dag. Achter de volgorde van de slides gaat het psychologisch principe schuil dat de motivatie eerst komt en de meeste dringende en concrete opdracht als laatste, zodat deze nog fris in het geheugen zit. De rubrieken zijn vast gekozen en staan in verband met het verschil tussen een permanente en niet-permanente maatregel.

GP-5395-01 Uittekenen proces : "dringende noodhulp verlenen"

Visuele voorstelling en beschrijving van een complex proces "dringende politiehulp verlenen":

 1. De uitwerking van een procesbeschrijving met behulp van de techniek OMP (OrdeningsMethodiek Processen) veruitwendigen
 2. "In fine" een bruikbaar en vooral overzichtelijk werkinstrument afleveren en ter beschikking stellen
GP-5400-01 Normen onthaal Ontwikkeling van minimale normen voor het onthaal
GP-5400-02 Klantenbevraging inzake normen onthaal Ontwikkeling van een procedure, brief en formulier voor klantenbevraging inzake de “Normen onthaal”
GP-5413-04 Uittekenen proces: “beheren van klachten”

Visuele voorstelling van het ondersteunend proces “beheren van klachten”:

 • het uitwerken van een procesbeschrijving met behulp van de techniek OMP (ordeningsmethodiek processen)
 • een bruikbaar, volledig en overzichtelijk bundel afleveren dat ter beschikking gesteld wordt.
 • komen tot uniforme en transparante registratie in ISLP waarbij opvolging van het stuurbord via queries in ISLP mogelijk is.
GP-FEDPOL-CSD-LEUVEN-01 Bevolkingsbevraging 2008 voor lokale politiezones Politiezones, CSD's en de provincie Vlaams-Brabant sloegen de handen in elkaar om, met het oog op de voorbereiding van het ZVP 2009-2012, een wetenschappelijk onderbouwde bevolkingsbevraging over veiligheid en de werking van de politiediensten te ontwikkelen en uit te voeren. Met ondersteuning van de KULeuven en de federale politie (Veiligheidsmonitor en CGOP/A) werd bijzondere aandacht besteed aan de aard van de vragen, de scoringsmethodiek en de samenstelling van de steekproef. Als lokale aanvulling op de veiligheidsmonitor ligt het in de bedoeling om deze bevraging in de toekomst te herhalen.
GP-FEDPOL-CSD-ASSE-01 Minimale normen slachtofferbejegening De coördinatie- en steundirectie ASSE brengt op regelmatige basis de slachtoffer bejegenaars uit de politiezones van het arrondissement samen voor een overlegvergadering waarin er ondermeer getracht wordt om concrete, gezamenlijke knelpunten te detecteren en te verhelpen.

 

Initiatieven en maatregelen  - jeugdcriminaliteit
initiatieven en genomen maatregelen
omschrijving overeenkomsten schoolgemeenschappen
 • Scanning en analyse van het probleem
 • Bekendmaking jongerenmeldpunt (gemeenteblad, contacten met schoolhoofden, oudercomités, website politie, sticker en flyers(?), …)
 • Plannen van activiteiten in overleg met partners (scholen, oudercomités, jeugdraad, burgemeester, parket, …)
neen
contactpersoon voor de initiatieven en genomen maatregelen
functie
naam adres tel fax
- LOT Nathalie Alsembergsteenweg 1046
1652 ALSEMBERG
jongerenmeldpunt@politiebeersel.be
02 359 19 19 02 359 19 20

top