FICHE
PZ 5396
benaming POLITIEZONE DEMERDAL-DSZ
samenstelling Diest
Scherpenheuvel-Zichem
provincie Vlaams-Brabant
gerechtelijk arrondissement Leuven
parketcode LE-L9
website http://www.politie-demerdal-dsz.be/
adressen
veiligheidsplan
samenwerking
goede praktijken
initiatieven en maatregelen...

 

Adressen
algemeen contactpunt
benaming
adres tel 1 tel 2 fax
POLITIEZONE DEMERDAL-DSZ
Hoofdpost DIEST
Leuvensestraat 92
3290 DIEST
info@politie-demerdal-dsz.be
013 35 05 00 - 013 32 23 07
officiële contactpersonen
functie naam
adres tel fax
burgemeester-voorzitter Jan
LAURYS
Grote Markt 1
3290 DIEST
jan.laurys@diest.be
013 31 21 21 013 32 23 06
burgemeester
Manu
CLAES
August Nihoulstraat 13-15
3270 SCHERPENHEUVEL-ZICHEM
manu.claes@skynet.be
013 35 24 01 013 35 24 07
procureur des Konings Patrick
VITS
Gerechtsgebouw
Smoldersplein, 5
3000 LEUVEN
016 21 41 11 016 21 42 81
korpschef
Jan
VANHAUWERE
Leuvensestraat 92
3290 DIEST
korpschef@politie-demerdal-dsz.be
013 35 05 00 013 32 23 07
secretaris
An
CLAES
Leuvensestraat 92
3290 DIEST
an.claes@politie-demerdal-dsz.be
013 35 87 88 013 35 05 03
bijzondere rekenplichtige
Hilde
VENSTERMANS
August Nihoulstraat 13-15
3270 SCHERPENHEUVEL-ZICHEM
hilde.venstermans@scherpenheuvel-zichem.be
013 35 24 20 013 35 24 29
vast politioneel aanspreekpunt jeugdcrimininaliteit voor de schoolgemeenschappen
benaming
contactpersoon adres tel fax
Dienst slachtofferbejegening
Marleen
DECORTE
Leuvensestraat 92
3290 DIEST
013 35 87 55 -

 

Zonaal veiligheidsplan 2009-2012
Strategische doelstellingen
Veiligheid en leefbaarheid Dienstverlening en werking
 • De politiezone wil een substantiële bijdrage leveren in het realiseren van de doelstellingen van de Staten Generaal volgens de prioriteiten bepaald door de zonale veiligheidsraad. In het bijzonder willen we:
  • inwerken op een aantal ongeval bepalende factoren: namelijk onaangepaste snelheid, alcohol in het verkeer en drugs in het verkeer
  • bijdragen tot een veiligere schoolomgeving
  • bijdragen tot een aangenamer verkeer door in te werken op de agressief/asociaal rijgedrag
 • Het politiekorps wil een substantiële bijdrage leveren in het beheersen van het fenomeen inbraken in gebouwen. In het bijzonder zal de geïntegreerde werking moeten leiden tot het beheersen van het aantal feiten en naar het doen dalen van de onopgehelderde feiten.
 • Het politiekorps wil een substantiële bijdrage leveren in het beheersen van het fenomeen drugs. In het bijzonder zal de geïntegreerde werking moeten leiden tot het beheersen van de handel in / productie van drugs waarbij prioritair gewerkt wordt ter vrijwaring van kwetsbare personen en op locaties waar zich kwetsbare personen treffen. De aanpak van dit fenomeen maakt eveneens deel uit van het item verkeersveiligheid en het jeugdactieplan
 • De politiezone wil bijdragen tot de beperking van overlast door een participatie in een geïntegreerde aanpak van de door de zonale veiligheidsraad weerhouden verschijningsvormen en locaties, in het bijzonder ten opzichte van:
  • rondhanglocaties
  • domein “Halve Maan”
  • sluikstorten/rommel
  • evenementen/exploitatie horeca
 • Het politiekorps wil bijdragen in een aanpak opdat jongeren, hetzij als slachtoffer, hetzij als dader, op een geïntegreerde en coherente wijze worden benaderd
 • Het implementeren van een goede in- en externe communicatiestrategie
 • Wij willen het algemeen energiegebruik (gas, water, elektriciteit, transport-brandstof) doen dalen door een ecologisch vriendelijke houding en systemen.
 • De politiezone streeft naar het verlenen van kwaliteitsvolle dienstverlening door:
  • een gepaste politionele reactie op verwachtingen van de belang-hebbenden
  • een goede continue uitvoering van de basisfunctionaliteiten
  • een interne korpsorganisatie waarbij elk niveau en elke entiteit een meerwaarde aanbrengt in de diverse werkprocessen
  • het vastleggen van kwaliteitsnormen met geregelde evaluatie en feed- back

 

Protocols voor interzonale samenwerking
nr domein
thema
PROTO-023
Ref PLP 27: 4.2.2.3. Politionele slachtofferbejegening Slachtoffercoördinatoren
PROTO-024
Ref PLP 27: 4.2.2.5. Beheer van de oproepen
Dispatching
PROTO-025
Ref PLP 27: 4.2.1.4. Personeel Inzet hycap
PROTO-074
Ref PLP 27: 4.2.2.1 Verlenen van bijstand
Laterale steun op arrondissementeel niveau
PROTO-218 Ref PLP 27: 4.2.1.7.Gebruik van infrastructuur en middelen
Toelating tot programmatie + gebruik van lokale gespreksgroepen Astrid

 

Goede praktijken
nr benaming
synthese
GP-5396-03 Briefingtool

In 2007 beschreef een provinciale werkgroep, bestaande uit 7 politiezones de manier waarop in een politiezone een operationele briefing en debriefing kan verlopen.

De werkgroep ontwikkelde een sjabloon waarmee een korps onmiddellijk in een minimalistische versie van IGPZ-werking kan instappen. Het sjabloon kan uiteraard aangepast worden aan de eigenheden van elk korps, doch het is van belang om de criteria van een briefing indachtig te houden om niet te verglijden naar een opsommingsmoment. Het is een aanvulling op alle bestaande briefings bij elke aanvang dienst en een middel om over de verschillende diensten of functionaliteiten heen te werken aan een beperkt aantal informatiegestuurde politieopdrachten. Het sjabloon laat toe een briefing te organiseren die het overlopen van de meldingen en interventies, de aandachtsmails to all, … overstijgt, zonder een doorgedreven LIK te hebben dat elke nacht de briefing klaarstoomt voor de eerste ploeg van de dag. Achter de volgorde van de slides gaat het psychologisch principe schuil dat de motivatie eerst komt en de meeste dringende en concrete opdracht als laatste, zodat deze nog fris in het geheugen zit. De rubrieken zijn vast gekozen en staan in verband met het verschil tussen een permanente en niet-permanente maatregel.

GP-5396-02 Inspiratiekalender 2008 voor leidinggevenden Een dagkalender met dagelijks citaten en uitspraken, tips, toelichtingen, goede praktijken, websites, cartoons, verhaalmetaforen, interessante boeken, … voor alle leidinggevenden (officieren, middenkader en Calog Niv A) van de Vlaams-Brabantse politiezones, FGP’s, CSD’s, PIVO en CIC.
GP-5396-01 Nieuwsflash Op vraag ontvangen de bewoners van de zone alle werkdagen via email van onze diensten informatie over verdachte handelingen en meldingen die zich binnen de zone hebben voorgedaan. 
Bij de email zit een meldingsfiche waarmee de burgers meer info over verdachte toestanden kunnen signaleren aan de politie. 
Op die manier willen wij de meldingsbereidheid en de alertheid voor preventie doen stijgen. 
GP-5398-01 Zelfscan voor competentieontwikkelingsplan

De zelfscan is een zelfevaluatieformulier waarmee je de concrete aanzet kunt geven tot de verwezenlijking van competentieontwikkelingsplannen in je politieorganisatie, zowel individueel als collectief. De zelfscan is in wezen een relatief beperkte checklist van cruciale gedragscompetenties en vaktechnische competenties voor elke gradengroep (AP-INP-HINP-CP-Calog). Het is de bedoeling dat elke medewerker voor zichzelf nagaat in welke mate hij beschikt over de diverse competenties, dat de direct leidinggevende dat ook doet, en dat zij, op basis daarvan, in gesprek gaan om na te gaan hoe de medewerker zich verder zal ontwikkelen.

 

Initiatieven en maatregelen  - jeugdcriminaliteit
initiatieven en genomen maatregelen
omschrijving overeenkomsten schoolgemeenschappen
Opvolging gevoelige plaatsen jeugdcriminaliteit (aanspreken en inventariseren jongeren). Afspraak met scholen: overleg en onmiddellijke berichtgeving.
contactpersoon voor de initiatieven en genomen maatregelen
functie
naam adres tel fax
hoofdinspecteur Wesley
FRANSSEN
Leuvensestraat 92
3290 DIEST
013 35 05 00 -

top