FICHE
PZ 5391
benaming POLITIEZONE LUBBEEK
samenstelling Bierbeek
Boutersem
Holsbeek
Lubbeek
provincie Vlaams-Brabant
gerechtelijk arrondissement Leuven
parketcode LE-L4
website http://www.pzlubbeek.be
adressen
veiligheidsplan
samenwerking
goede praktijken
initiatieven en maatregelen...

 

Adressen
algemeen contactpunt
benaming
adres tel 1 tel 2 fax
POLITIEZONE LUBBEEK Gellenberg 18
3210 LUBBEEK
info@pzlubbeek.be
016 63 43 63 - 016 64 03 56
officiële contactpersonen
functie naam
adres tel fax
burgemeester-voorzitter
Johan
VANHULST
Dorpsstraat 2
3360 BIERBEEK
johan.vanhulst@bierbeek.be
016 46 87 90 016 46 11 41
burgemeester
Hans
EYSSEN
Dutselstraat 15
3220 HOLSBEEK
burgemeester@holsbeek.be
016 62 91 80 016 62 12 37
burgemeester
Sarah
BOON
Neervelpsestraat 11
3370 BOUTERSEM
sarah.boon@boutersem.be
016 72 10 64
016 72 10 76
burgemeester
Theo
FRANCKEN
Gellenberg 16
3210 LUBBEEK
burgemeester@lubbeek.be
016 47 97 00 016 47 97 01
procureur des Konings Ivo
CARMEN
Gerechtsgebouw
Smoldersplein, 5
3000 LEUVEN
016 21 41 11 016 21 42 81
korpschef
Herman
VERCOUTTER
Gellenberg 18
3210 LUBBEEK
beleid@pzlubbeek.be
016 63 43 63 016 64 03 56
secretaris
Heidi
VRANCKX
Gellenberg 18
3210 LUBBEEK
secretaris@pzlubbeek.be
016 63 43 63
016 64 03 56
bijzondere rekenplichtige
Marc
RUELENS
Gellenberg 18
3210 LUBBEEK
marc.ruelens@gmail.com
016 63 43 63 016 64 03 56
vast politioneel aanspreekpunt jeugdcrimininaliteit voor de schoolgemeenschappen
benaming
contactpersoon adres tel fax
-
- - - -

 

Zonaal veiligheidsplan 2009-2012
Strategische doelstellingen
Veiligheid en leefbaarheid Dienstverlening en werking
 • Bereiken dat het aantal verkeersongevallen met lichamelijk letsel en dodelijke afloop van de jaren 2009 – 2012 daalt ten opzichte van het aantal van de jaren 2005 – 2008
 • Bereiken dat het aantal diefstallen met braak in gebouwen in de jaren 2009 – 2012 lager is dan het aantal in de referentiejaren 2005 – 2008
 • In een win-win partnerschap, met elke ons respecterende partij, met een integraal pakket van maatregelen bijdragen tot een lokaal leefbare omgeving met minimale overlast. In casu te streven naar een dalende trend in het overlastfenomeen voor de jaren 2009 - 2012
 • Tegen 2012 een efficiëntere organisatie te bereiken door:
  • Gemotiveerde en deskundige medewerkers
  • Effectieve en efficiënte dienstverlening
  • Gezond financieel beheer


 

Protocols voor interzonale samenwerking
nr domein
thema
PROTO-023
Ref PLP 27: 4.2.2.3. Politionele slachtofferbejegening Slachtoffercoördinatoren
PROTO-024
Ref PLP 27: 4.2.2.5. Beheer van de oproepen
Dispatching
PROTO-025
Ref PLP 27: 4.2.1.4. Personeel Inzet hycap
PROTO-074
Ref PLP 27: 4.2.2.1 Verlenen van bijstand
Laterale steun op arrondissementeel niveau
PROTO-281 Ref PLP 27: 4.2.2.7. Allerlei: Protocolregeling geweldsbeheersing Samenwerkingsakkoord voor een gezamelijke permanente vorming geweldsbeheersing

 

Goede praktijken
nr benaming
synthese
GP-5396-02 Inspiratiekalender 2008 voor leidinggevenden Een dagkalender met dagelijks citaten en uitspraken, tips, toelichtingen, goede praktijken, websites, cartoons, verhaalmetaforen, interessante boeken, … voor alle leidinggevenden (officieren, middenkader en Calog Niv A) van de Vlaams-Brabantse politiezones, FGP’s, CSD’s, PIVO en CIC.
GP-5396-03 Briefingtool

In 2007 beschreef een provinciale werkgroep, bestaande uit 7 politiezones de manier waarop in een politiezone een operationele briefing en debriefing kan verlopen.

De werkgroep ontwikkelde een sjabloon waarmee een korps onmiddellijk in een minimalistische versie van IGPZ-werking kan instappen. Het sjabloon kan uiteraard aangepast worden aan de eigenheden van elk korps, doch het is van belang om de criteria van een briefing indachtig te houden om niet te verglijden naar een opsommingsmoment. Het is een aanvulling op alle bestaande briefings bij elke aanvang dienst en een middel om over de verschillende diensten of functionaliteiten heen te werken aan een beperkt aantal informatiegestuurde politieopdrachten. Het sjabloon laat toe een briefing te organiseren die het overlopen van de meldingen en interventies, de aandachtsmails to all, … overstijgt, zonder een doorgedreven LIK te hebben dat elke nacht de briefing klaarstoomt voor de eerste ploeg van de dag. Achter de volgorde van de slides gaat het psychologisch principe schuil dat de motivatie eerst komt en de meeste dringende en concrete opdracht als laatste, zodat deze nog fris in het geheugen zit. De rubrieken zijn vast gekozen en staan in verband met het verschil tussen een permanente en niet-permanente maatregel.

GP-5395-01 Uittekenen proces : "dringende noodhulp verlenen"

Visuele voorstelling en beschrijving van een complex proces "dringende politiehulp verlenen":

 1. De uitwerking van een procesbeschrijving met behulp van de techniek OMP (OrdeningsMethodiek Processen) veruitwendigen
 2. "In fine" een bruikbaar en vooral overzichtelijk werkinstrument afleveren en ter beschikking stellen
GP-FEDPOL-CSD-LEUVEN-01 Bevolkingsbevraging 2008 voor lokale politiezones Politiezones, CSD's en de provincie Vlaams-Brabant sloegen de handen in elkaar om, met het oog op de voorbereiding van het ZVP 2009-2012, een wetenschappelijk onderbouwde bevolkingsbevraging over veiligheid en de werking van de politiediensten te ontwikkelen en uit te voeren. Met ondersteuning van de KULeuven en de federale politie (Veiligheidsmonitor en CGOP/A) werd bijzondere aandacht besteed aan de aard van de vragen, de scoringsmethodiek en de samenstelling van de steekproef. Als lokale aanvulling op de veiligheidsmonitor ligt het in de bedoeling om deze bevraging in de toekomst te herhalen.

 

Initiatieven en maatregelen  - jeugdcriminaliteit
initiatieven en genomen maatregelen
omschrijving overeenkomsten schoolgemeenschappen
- -
contactpersoon voor de initiatieven en genomen maatregelen
functie
naam adres tel fax
- - - - -

top