FICHE
PZ 5344
benaming POLITIEZONE POLBRUNO
samenstelling Evere
Schaarbeek
Sint-Joost-Ten-Node
administratief arrondissement Brussel Hoofdstad
gerechtelijk arrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde
parketcode BR-L6
website http://www.polbruno.be/
adressen
veiligheidsplan
samenwerking
goede praktijken
initiatieven en maatregelen...

 

Adressen
algemeen contactpunt
benaming
adres tel 1 tel 2 fax
POLITIEZONE POLBRUNO
Commissariaat 1
Servaas Hoedemaekersquare 9
1140 EVERE
02 249 22 11 - -
officiële contactpersonen
functie naam
adres tel fax
burgemeester-président Bernard
CLERFAYT
Colignonplein 2
1030 SCHAARBEEK
bclerfayt@schaerbeek.irisnet.be
02 244 71 55 02 216 40 83
burgemeester
Rudi
VERVOORT
Servaas Hoedemaekersplein 10
1140 EVERE
rvervoort@evere.irisnet.be
02 247 62 62 02 241 07 51
burgemeester Jean
DEMANNEZ
Sterrenkundelaan 13
1210 SINT-JOOST-TEN-NODE
info@stjoost.irisnet.be
02 220 26 11 02 218 83 36
procureur des Konings
Bruno
BULTHE
Portalis
Quatre-Brasstraat 4
1000 BRUSSEL
02 508 71 11 02 508 70 97
korpschef David
YANSENNE
Servaas Hoedemaekersplein 9
1140 EVERE
infozone5344@belgacom.net
02 249 22 33 02 249 23 41
secretaris Yvan
GENDARME
Servaas Hoedemaekersplein 9
1140 EVERE
evere@brutele.be
02 249 22 46 02 249 23 41
bijzondere rekenplichtige
Patsy
SLABBAERT

Servaas Hoedemaekersplein 9
1140 EVERE
patsy.slabbaert@publilink.be

02 249 22 56
GSM 0473 88 83 34
-
vast politioneel aanspreekpunt jeugdcrimininaliteit voor de schoolgemeenschappen
benaming
contactpersoon adres tel fax
-
- - - -

 

Zonaal veiligheidsplan 2009-2012
Strategische doelstellingen
Veiligheid en leefbaarheid Dienstverlening en werking
  • Ontwikkelen van een specifiek actieplan voor diefstallen in voertuigen
  • Ontwikkelen van een specifiek actieplan voor stadsbendes
  • Ontwikkelen van een specifiek actieplan voor een duurzame verkeersveiligheid
  • Alle andere fenomenen zullen binnen de reguliere werking een bijzondere aandacht genieten
  • Het korps streeft naar « excellence » door het implementeren van het INK model, en streeft ernaar binnen 4 jaar een « systeem georienteerde » organisatie te zijn
  • Implementatie van de filosofie van de gemeenschapsgerichte politie

 

Protocols voor interzonale samenwerking
nr domein
thema
PROTO-035

Ref PLP 27: 4.2.2.5. Beheer van de oproepen Terbeschikkingstelling van een alarm- en coördinatiefrekwentie
PROTO-036 Ref PLP 27: 4.2.2.1. Interventie/Verlenen van bijstand
Vaststellling van ongevallen waarbij een dienstvoertuig betrokken is
PROTO-037
Ref PLP 27: 4.2.2.7. Allerlei: verdeling onderzoekstaken Verdeling onderzoekstaken in het stadium van het onderzoek
PROTO-038
Ref PLP 27: 4.2.2.5. Beheer van de oproepen Centrale dispatching
PROTO-145 Ref PLP 27: 4.2.2.7. Allerlei: bewaking en overbrenging van gedetineerden Bewaking en overbrenging van gedetineerden
PROTO-187 Ref PLP 27: 4.2.2.4. Handhaving van de openbare orde De ordehandhaving en herstelling inzake suprazonale evenementen
PROTO-269 Ref PLP 27: 4.2.2.7. Allerlei: veiligheid bij het openbaar vervoer Veiligheid bij het openbaar vervoer op het grondgebied van het Administratief Arrondissement Brussel-Hoofdstad

 

Goede praktijken
nr benaming
synthese
GP-5344-01 Evaluatie van actieplannen aan de hand van de Cock-pit methode De basis voor het opstellen van actieplannen binnen de zone is de Plan-Do-Check-Act methode. De tussentijdse evaluatie ervan wordt gevisualiseerd aan de hand van de Cock-pit methode.

 

Initiatieven en maatregelen  - jeugdcriminaliteit
initiatieven en genomen maatregelen
omschrijving overeenkomsten schoolgemeenschappen
- -
contactpersoon voor de initiatieven en genomen maatregelen
functie
naam adres tel fax
- - - - -

top