FICHE
PZ 5341
benaming POLITIEZONE ZUID
samenstelling Anderlecht
Sint-Gillis
Vorst
administratief arrondissement Brussel Hoofdstad
gerechtelijk arrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde
parketcode BR-L3
website http://www.polbrumidi.be/
adressen
veiligheidsplan
samenwerking
goede praktijken
initiatieven en maatregelen...

 

Adressen
algemeen contactpunt
benaming
adres tel 1 tel 2 fax
POLITIEZONE BRUSSEL ZUID
Com.D
Demosthenesstraat 36
1070 ANDERLECHT
02 559 80 00 02 559 80 01 02 559 80 09
officiële contactpersonen
functie naam
adres tel fax
burgemeester-voorzitter Eric
TOMAS
Raadplaats 1
1070 ANDERLECHT
02 558 08 13 02 527 40 87
burgemeester
Charles
PICQUE
M. Van Meenenplein 39
1060 SINT GILLIS
02 536 02 11 02 536 02 02
burgemeester Marc-Jean
GHYSSELS
Pastoorstraat 2
1190 VORST
02 370 22 11 02 370 22 13
procureur des Konings
Bruno
BULTHE
Portalis
Quatre-Brasstraat 4
1000 BRUSSEL
02 508 71 11 02 508 70 97
korpschef Alphonse
PEETERS
Demosthenesstraat 36
1070 ANDERLECHT
kabinet@polbruzuid.be
02 559 81 40 02 521 91 05
secretaris Michel
LOOZEN
Demosthenesstraat 36
1070 ANDERLECHT
02 559 81 48 02 521 91 05
bijzondere rekenplichtige   Demosthenesstraat 36
1070 ANDERLECHT
02 559 81 52 02 559 81 59
vast politioneel aanspreekpunt jeugdcrimininaliteit voor de schoolgemeenschappen
benaming
contactpersoon adres tel fax
DIR.JEP (directie «jeunesse et prévention») Sonja
BAERT
Rue Victor Rauter 259a
1070 ANDERLECHT
rlj@polbrumidi.be
02 559 82 65 02 559 82 64

 

Zonaal veiligheidsplan 2009-2012
Strategische doelstellingen
Veiligheid en leefbaarheid Dienstverlening en werking
  • de straatcriminaliteit (diefstal in voertuig, diefstal met geweld, aanrandingen, diefstal van voertuig, gauwdiefstal, vandalisme)
  • de jeugdcriminaliteit
  • de verkeersveiligheid
  • milieu – sociale overlast
  • mensenhandel – economische uitbuiting
  • illegale handel – sociale fraude
  • hangjongeren – stadsbendes
  • terrorisme – extremisme
  • aantasting van het openbaar gezag
  • Verbeteringsplan (EFQM-positionnering en een tevredenheidsonderzoek)

 

Protocols voor interzonale samenwerking
nr domein
thema
PROTO-035

Ref PLP 27: 4.2.2.5. Beheer van de oproepen Terbeschikkingstelling van een alarm- en coördinatiefrekwentie
PROTO-036 Ref PLP 27: 4.2.2.1. Interventie/Verlenen van bijstand
Vaststellling van ongevallen waarbij een dienstvoertuig betrokken is
PROTO-037
Ref PLP 27: 4.2.2.7. Allerlei: verdeling onderzoekstaken Verdeling onderzoekstaken in het stadium van het onderzoek
PROTO-038
Ref PLP 27: 4.2.2.5. Beheer van de oproepen Centrale dispatching
PROTO-145 Ref PLP 27: 4.2.2.7. Allerlei: bewaking en overbrenging van gedetineerden Bewaking en overbrenging van gedetineerden
PROTO-187 Ref PLP 27: 4.2.2.4. Handhaving van de openbare orde De ordehandhaving en herstelling inzake suprazonale evenementen
PROTO-269 Ref PLP 27: 4.2.2.7. Allerlei: veiligheid bij het openbaar vervoer Veiligheid bij het openbaar vervoer op het grondgebied van het Administratief Arrondissement Brussel-Hoofdstad

 

Goede praktijken
nr benaming
synthese
- - -

 

Initiatieven en maatregelen  - jeugdcriminaliteit
initiatieven en genomen maatregelen
omschrijving overeenkomsten schoolgemeenschappen
De jeugddelinquentie is een aandachtspunt in het zonaal veiligheidsplan.
Het daaraan gekoppelde actieplan voorziet de problemen bestrijden (racket, steaming, stadsbendes, drugs) voornamelijk aan de scholen en plaatsen waar de jeugd bijeenkomt.
Het actieplan “jeugddelinquentie” omvat een repressief luik (acties onder de vorm van pro-actieve en repressieve patrouilles voornamelijk gericht op diefstal, drugs en geweld) en een preventief luik (regelmatige contacten met de scholen, preventieve patrouilles, lessen “MEGA”, “BOBBY”, “BURGERZIN”). Tevens ziet de specifieke cel “schoolverzuim” toe op dit fenomeen.
neen
contactpersoon voor de initiatieven en genomen maatregelen
functie
naam adres tel fax
commissaris Sonja
BAERT
Rue Victor Rauter 259a
1070 ANDERLECHT
jepmidi@gmail.com
02 559 82 65 02 559 82 64

top