FICHE
PZ 5339
benaming POLITIEZONE BRUSSEL HOOFDSTAD ELSENE
samenstelling Brussel
Elsene
admininstratief arrondissement Brussel Hoofdstad
gerechtelijk arrondissement Bruxelles-Halle-Vilvoorde
parketcode BR-LL
website http://www.polbru.be/
adressen
veiligheidsplan
samenwerking
goede praktijken
initiatieven en maatregelen...

 

Adressen
algemeen contactpunt
benaming
adres tel 1 tel 2 fax
POLTIEZONE BRUSSEL HOOFDSTAD ELSENE
District 1
Kolenmarktstraat 30
1000 BRUSSEL
02 279 79 79 - 02 279 79 90
officiële contactpersonen
functie naam
adres tel fax
burgemeester
Yvan
MAYEUR
Grote Markt
1000 BRUSSEL
cabinet.bgm.mayeur@brucity.be
02 279 22 11 02 279 23 91
burgemeester Willy
DECOURTY
Elsense steenweg 168
1050 ELSENE
w.decourty@brutele.be
02 515 61 29 02 515 61 59
procureur des Konings
Bruno
BULTHE
Portalis
Quatre-Brasstraat 4
1000 BRUSSEL
02 508 71 11 02 508 70 97
korpschef Guido
VAN WYMERSCH
Kolenmarktstraat 30
1000 BRUSSEL
polbru@skynet.be
02 279 79 00 02 279 79 17
secretaris Ilse
GEUENS
Grote Markt
1000 BRUSSEL
- -
bijzondere rekenplichtige Mia
VERMEIR
Anspachlaan 6
1000 BRUSSEL
mia.vermeir@brucity.be
02 279 27 01
02 279 23 91
vast politioneel aanspreekpunt jeugdcrimininaliteit voor de schoolgemeenschappen
benaming
contactpersoon adres tel fax
-
- - - -

 

Zonaal veiligheidsplan 2009-2012
Strategische doelstellingen
Veiligheid en leefbaarheid Dienstverlening en werking
  • Het aantal diefstallen met geweld – fenomenen HU en handtassendiefstal – verminderen
  • Het fenomeengeweld van de stadsbendes bestrijden (zedenfeiten – drugsverkoop – diefstal geweld – doodslag/slagen en verwondingen)
  • Het aantal diefstallen met inbraak in voertuigen verminderen
  • Het aantal diefstallen in gebouwen en meer in het bijzonder in woningen, verminderen
  • Overlast en onbeschaafdheden, bron van onveiligheid verminderen inzake geluidsoverlast, openbare netheid, graffiti, vandalisme
  • Het aantal ongevallen met dode(n) of gekwetste(n) verminderen door de bestrijding van het rijden onder invloed, onaangepaste snelheid, hinderlijk en gevaarlijk parkeren, agressiviteit aan het stuur
  • Zeer bijzondere aandacht schenken aan de jeugddelinquentie, als een fenomeen dat transversaal is en ook aan de veiligheid van het bovengronds openbaar vervoer
  • Het verbeteren van het tevredenheidsniveau van de bevolking bij haar contacten met de politie door het eerste contact G/DCT – afdelingen te verbeteren, de interventietijd verminderen, meer in het bijzonder inzake verkeer
  • Het partnerschap optimaliseren bij de opdrachten van bestuurlijke politie verbonden met de evenementen
  • De permanente vorming van het personeel ontwikkelen.

 

Protocols voor interzonale samenwerking
nr domein
thema
PROTO-035 Ref PLP 27: 4.2.2.5. Beheer van de oproepen
Terbeschikkingstelling van een alarm- en coördinatiefrekwentie
PROTO-037
Ref PLP 27: 4.2.2.7. Allerlei: verdeling onderzoekstaken Verdeling onderzoekstaken in het stadium van het onderzoek
PROTO-038
Ref PLP 27: 4.2.2.5. Beheer van de oproepen Centrale dispatching
PROTO-145 Ref PLP 27: 4.2.2.7. Allerlei: bewaking en overbrenging van gedetineerden Bewaking en overbrenging van gedetineerden
PROTO-187
Ref PLP 27: 4.2.2.4. Handhaving van de openbare orde De ordehandhaving en herstelling inzake suprazonale evenementen
PROTO-269 Ref PLP 27: 4.2.2.7. Allerlei: veiligheid bij het openbaar vervoer Veiligheid bij het openbaar vervoer op het grondgebied van het Administratief Arrondissement Brussel-Hoofdstad

 

Goede praktijken
nr benaming
synthese
- - -

 

Initiatieven en maatregelen  - jeugdcriminaliteit
initiatieven en genomen maatregelen
omschrijving overeenkomsten schoolgemeenschappen
- -
contactpersoon voor de initiatieven en genomen maatregelen
functie
naam adres tel fax
- - - - -

top