FICHE
PZ 5354
benaming POLITIEZONE ZARA
samenstelling Ranst
Zandhoven
provincie Antwerpen
gerechtelijk arrondissement Antwerpen
parketcode AN-L1
website http://www.lokalepolitie.be/zara
adressen
veiligheidsplan
samenwerking
goede praktijken
initiatieven en maatregelen...

 

Adressen
algemeen contactpunt
benaming
adres tel 1 tel 2 fax
POLITIEZONE ZARA Gustaaf Peetersstraat 7
2520 RANST
politiezara@skynet.be
03 485 65 11 - 03 475 06 41
officiële contactpersonen
functie naam
adres tel fax
burgemeester-voorzitter Lode
HOFMANS
G. Peetersstraat 7
2520 RANST
gemeente@ranst.be
03 485 65 11 03 475 06 41
burgemeester Luc
VAN HOVE
Liersebaan 12
2240 ZANDHOVEN
burgemeester@zandhoven.be
03 410 16 40 03 484 62 55
procureur des Konings Herman
DAMS
Gerechtsgebouw
Boliviarplaats, 20
2000 ANTWERPEN
03 257 80 11 03 257 90 48
korpschef Robert
VERBIST
G. Peetersstraat 7
2520 RANST (BROECHEM)
politiezara@skynet.be
03 485 65 11 03 475 06 41
secretaris André
VAN THIELEN
G. Peetersstraat 7
2520 RANST (BROECHEM)
andré.van.thielen@ranst.be
- -
bijzondere rekenplichtige Erik
DIERCKX
Liersebaan 12
2240 ZANDHOVEN
erik.dierckx@publilink.be
03 410 16 60 03 484 62 55
vast politioneel aanspreekpunt jeugdcrimininaliteit voor de schoolgemeenschappen
benaming
contactpersoon adres tel fax
-
- - - -

 

Zonaal veiligheidsplan 2009-2012
Strategische doelstellingen
Veiligheid en leefbaarheid Dienstverlening en werking
  • Beheersing van de diefstallen in woningen
    De partners van de ZVR PZ Zara willen het fenomeen van de diefstallen in woningen op het grondgebied van de gemeenten Ranst en Zandhoven doen dalen, minstens beheersen door binnen de eigen bevoegdheden een maximale bijdrage te leveren én door de respectieve inspanningen maximaal op elkaar te doen aansluiten
  • Beheersing van de verkeersonveiligheid
    De partners van de ZVR PZ Zara willen de verkeersonveiligheid binnen de gemeenten Ranst en Zandhoven doen dalen, minstens beheersen door binnen de eigen bevoegdheden een maximale bijdrage te leveren én door de respectieve inspanningen maximaal op elkaar te doen aansluiten, wat moet leiden tot een vermindering van het aantal verkeersslachtoffers
  • Beheersing van intrafamiliaal geweld
    De partners van de ZVR PZ Zara willen het fenomeen van intrafamiliaal geweld binnen de gemeenten Ranst en Zandhoven doen dalen, minstens beheersen door binnen de eigen bevoegdheden een maximale bijdrage te leveren én door de respectieve inspanningen maximaal op elkaar te doen aansluiten
  • -

 

Protocols voor interzonale samenwerking
nr domein
thema
PROTO-178
Ref PLP 27: 4.2.1.7. Gebruik van infrastructuur en middelen Opvang gearresteerden
PROTO-249
Ref PLP 27: 4.2.2.3. Politionele slachtofferbejegening Interzonaal samenwerkingsakkoord "politionele slachtofferbejegening"
PROTO-273 Ref PLP 27: 4.2.2.7. Allerlei: gedwongen opname " PROCOLL" - Samenwerkingsprotocol tussen psychiatrische ziekenhuizen in het arrondissement Antwerpen
PROTO-286 Ref. PLP 27: 4.2.2.7 Allerlei – Samenwerkingsprotocol Samenwerking opvang van gearresteerden
PROTO-287 Ref. PLP 27: 4.2.2.7 Allerlei – Samenwerkingsprotocol Gezamelijke training geweldsbeheersing

 

Goede praktijken
nr benaming
synthese
- - -

 

Initiatieven en maatregelen  - jeugdcriminaliteit
initiatieven en genomen maatregelen
omschrijving overeenkomsten schoolgemeenschappen
- ja
contactpersoon voor de initiatieven en genomen maatregelen
functie
naam adres tel fax
- - - - -

top