FICHE
PZ 5352
benaming POLITIEZONE BRASSCHAAT
samenstelling Brasschaat
provincie Antwerpen
gerechtelijk arrondissement Antwerpen
parketcode AN-L8
website http://www.politiebrasschaat.be/
adressen
veiligheidsplan
samenwerking
goede praktijken
initiatieven en maatregelen...

 

Adressen
algemeen contactpunt
benaming
adres tel 1 tel 2 fax
POLITIEZONE BRASSCHAAT Hemelakkers 40
2930 BRASSCHAAT
info@politiebrasschaat.bgc.be
03 650 35 00 - 03 652 09 81
officiële contactpersonen
functie naam
adres tel fax
burgemeester Dirk
DE KORT
Bredabaan 182
2930 BRASSCHAAT
burgemeester@brasschaat.be
03 650 02 00 03 652 08 72
procureur des Konings Herman
DAMS
Gerechtsgebouw
Boliviarplaats, 20
2000 ANTWERPEN
03 257 80 11 03 257 90 48
korpschef Bartholomeus
VAN CLEUVENBERGEN
Hemelakkers 40
2930 BRASSCHAAT
kc@politiebrasschaat.be
03 650 35 00 03 653 19 94
secretaris Willy
HOFKENS
Bredabaan 182
2930 BRASSCHAAT
willy.hofkens@brasschaat.be
03 650 02 00 03 652 08 72
bijzondere rekenplichtige Geert
DE BLENDE
Bredabaan 182
2930 BRASSCHAAT
geert.de.blende@brasschaat.be
03 650 02 37 03 652 08 72
vast politioneel aanspreekpunt jeugdcrimininaliteit voor de schoolgemeenschappen
benaming
contactpersoon adres tel fax
-
- - - -

 

Zonaal veiligheidsplan 2009-2012
Strategische doelstellingen
Veiligheid en leefbaarheid Dienstverlening en werking
 • Diefstal in woningen
  De partners van het zonaal veiligheidsplan zullen in de periode 2009-2012, bijdragen tot een kwalitatieve beheersing van de diefstallen in woningen
 • Verkeersveiligheid (o.a. snelheid, alcohol, drugs, gordel…)
  De partners van het zonaal veiligheidsplan zullen in de periode 2009-2012, bijdragen tot een verhoging van de verkeersveiligheid met als doel een daling van het aantal verkeersongevallen, met doden en lichamelijk letsel
 • Intrafamiliaal geweld
  De partners van het zonaal veiligheidsplan inzake Intrafamiliaal geweld bijdragen tot een snelle detectie, een correcte registratie, een kwalitatieve opvang en opvolging van slachtoffers, een gepaste doorverwijzing naar de hulpverlening van slachtoffers en daders en een kwalitatieve dossieropvolging.
 • Het gedisciplineerd uitvoeren en rapporteren van de opdrachten door de medewerkers valoriseren
  De algemene en bijzondere opdrachten welke kaderen in de actieplannen beter opvolgen zodat permanente evaluatie en bijsturing mogelijk is.
  Rapportering aan de lokale overheid optimaliseren.
 • Optimalisering dienstrooster en capaciteitsmanagement
  Efficiënte inzet van personeel met een maximale personeelstevredenheid, gekoppeld aan een financieel management.
 • Automatisering van de bedrijfsprocessen via actief doc-management
  De zone wenst de ontwikkeling van de technologie voor het beheren van workflows om tot een betere opvolging, verwerking en afhandeling van binnenkomende post en email te komen.
  In eerste instantie geldt dit voor de interne werkprocessen. Nadien de informatiestroom tussen gemeentebestuur en politie en in een latere fase elektronische opvolging van dossiers door de burger.

 

Protocols voor interzonale samenwerking
nr domein
thema
PROTO-103
Ref PLP 27: 4.2.2.1. Interventie/Verlenen van bijstand Samenwerking inzake crisisinterventie
PROTO-178
Ref PLP 27: 4.2.1.7. Gebruik van infrastructuur en middelen Opvang gearresteerden
PROTO-249
Ref PLP 27: 4.2.2.3. Politionele slachtofferbejegening Interzonaal samenwerkingsakkoord "politionele slachtofferbejegening"
PROTO-273 Ref PLP 27: 4.2.2.7. Allerlei: gedwongen opname " PROCOLL" - Samenwerkingsprotocol tussen psychiatrische ziekenhuizen in het arrondissement Antwerpen

 

Goede praktijken
nr benaming synthese
- - -

 

Initiatieven en maatregelen  - jeugdcriminaliteit
initiatieven en genomen maatregelen
omschrijving overeenkomsten schoolgemeenschappen
- -
contactpersoon voor de initiatieven en genomen maatregelen
functie
naam adres tel fax
- - - - -

top