FICHE
PZ 5347
benaming POLITIEZONE RUPEL
samenstelling Boom
Hemiksem
Niel
Rumst
Schelle
provincie Antwerpen
gerechtelijk arrondissement Antwerpen
parketcode AN-L3
website http://www.politiezonerupel.be
adressen
veiligheidsplan
samenwerking
goede praktijken
initiatieven en maatregelen...

 

Adressen
algemeen contactpunt
benaming
adres tel 1 tel 2 fax
POLITIEZONE RUPEL
Zonecommissariaat
Antwerpsestraat 40
2850 BOOM
03 443 09 00 - 03 443 09 09
officiële contactpersonen
functie naam
adres tel fax
burgemeester-voorzitter Patrick
MARNEF
Antwerpsestraat 44
2850 BOOM
patrick.marnef@boom.be
03 880 18 88 03 844 55 05
burgemeester Eddy
DE HERDT
Sint-Bernardusabdij 1
2620 HEMIKSEM
informatie@hemiksem.be
03 228 26 20 03 288 26 00
burgemeester Freddy
VERMEIREN
Dorpsstraat 26
2845 NIEL
burgemeester@niel.be
03 451 11 10 03 451 11 69
burgemeester Francy
VAN DER WILDT
Koningin Astridplein 12
2840 RUMST
francy.vanderwildt@rumst.be
03 880 00 50 03 844 32 32
burgemeester Robert
MENNES
Fabiolalaan 55
2627 SCHELLE
secretariaat@schelle.be
03 871 98 31 03 877 29 74
procureur des Konings Herman
DAMS
Gerechtsgebouw
Boliviarplaats, 20
2000 ANTWERPEN
03 257 80 11 03 257 90 48
korpschef Gwen
MERCKX
Antwerpsestraat 40
2850 BOOM
korpschef@politiezonerupel.be
03 443 09 00 03 443 09 09
secretaris
Luc
SCHROYENS
Sint-Bernardusabdij 1
2620 HEMIKSEM
informatie@hemiksem
03 288 26 20 03 288 26 00
bijzondere rekenplichtige Daniel
LEMAL
Kon. Astridplein 1
2840 RUMST
daniel.lemal@rumst.be
03 880 00 37 03 880 00 39
vast politioneel aanspreekpunt jeugdcrimininaliteit voor de schoolgemeenschappen
benaming
contactpersoon adres tel fax
Maatschappelijk assistent Fabienne
BRUSSELMANS
Noeverselaan 14
2850 BOOM
03 443 09 40 03 443 09 49

 

Zonaal veiligheidsplan 2009-2012
Strategische doelstellingen
Veiligheid en leefbaarheid Dienstverlening en werking
 • Eigendomsdelicten
  De partners van het ZVP zullen in de periode 2009-2012, bijdragen tot een kwalitatieve beheersing van de volgende eigendomsdelicten:
  • Diefstallen in woningen
  • Diefstallen in en uit voertuigen
 • Verkeersveiligheid
  De partners van het ZVP zullen in de periode 2009-2012, bijdragen tot een verhoging van de verkeersveiligheid en een daling van het aantal verkeersongevallen met doden en lichamelijk letsel
 • Intrafamiliaal geweld
  De partners van het ZVP zullen in de periode 2009-2012, inzake intrafamiliaal geweld, bijdragen tot een snelle detectie, een correcte registratie, een kwalitatieve opvang en opvolging van slachtoffers, een gepaste doorverwijzing naar de hulpverlening van slachtoffers en daders en een kwalitatieve dossieropvolging
 • Jongerencriminaliteit
  De partners van het ZVP zullen in de periode 2009-2012, bijdragen tot:
  • Het in kaart brengen van het fenomeen jongerencriminaliteit
  • Het beheersen of terugdringen van het aantal feiten gepleegd door jongeren of waar jongeren het slachtoffer van zijn
  • Het verhogen van het veiligheidsgevoel van de bevolking
 • Procesmatig werken
  De Pz Rupel zal in de periode 2009-2012 haar belangrijkste werkprocessen analyseren, uitschrijven, verbeteren en aanpassen. Zij zal hierbij prioirtair werken aan de werkprocessen in het raam van de gekozen veiligheidsprioriteiten.

 

Protocols voor interzonale samenwerking
nr domein
thema
PROTO-191 Ref PLP 27: 4.2.2.7. Allerlei: globaal protocol Ops en niet-Ops Samenwerking in het domein van niet-operationele aard
PROTO-216 Ref PLP 27: 4.2.2.7. Allerlei: globaal protocol Ops en niet-Ops Interzonale samenwerking tussen de politiezones Rupel en Hekla
PROTO-273 Ref PLP 27: 4.2.2.7. Allerlei: gedwongen opname " PROCOLL" - Samenwerkingsprotocol tussen psychiatrische ziekenhuizen in het arrondissement Antwerpen

 

Goede praktijken
nr benaming synthese
GP-5381-01 INFORMATIEKANAAL Een informatiekanaal dat alle operationele informatie centraliseert en aan alle medewerkers ter beschikking stelt. Het heeft als doel de politieactiviteiten operationeel en tactisch aan te sturen.

 

Initiatieven en maatregelen  - jeugdcriminaliteit
initiatieven en genomen maatregelen
omschrijving overeenkomsten schoolgemeenschappen
- neen
contactpersoon voor de initiatieven en genomen maatregelen
functie
naam adres tel fax
- - - - -

top